Mai is chiz k mutaliq Ayate deykhna chatha hu quran me
kaha pe hongi mujhe nhi pata par mujhe aisa lagta hai hongi zarur

Jo is chiz ko sabit kare k jo logh is duniya se chale gaye unse abhi bhi taluq ho sakta hai, communication possible hai jaisa k wahabi ka Aqeedah hai k aap unse communicate nhi kar sakte
woh nhi sun sakte un tak baat nhi pauch sakti etc..

Ayet to is sarahat se nahi hai siwaye un ayat ke jinme Shaheed ko zinda kaha gaya hai lekin rewayat hai ki Nabi ne Badr me marne wale kuffar ko khetab kiya to Umar ne pocha ki kia ye sunte hain?
Nabi ne farmaya: tum in se ziada nahi sunte.