Mai jab subah namaz ke liye utha to mujhe yaqeen tha ke azaan nahi huvi to maine paani piya aur khazaaye umri ke roze ki neeyat bandli. Uske baad mai jo waqt ke namaz ke pahucha aur waha ke mauzin se waqt pata kiya to time azaan ka 4 bajke 11 min tha aur aur mai paani 4:12 ko piya tha. Kya mera roza sahi hai?

Agar tehqiq nahi ki aur aap ne aysa kiya hay to faqat roze ki qaza karna hogi.