Mai jagah job karta hu waha ka time 10 to 7 hai. Zuhar ki namaz padne ki koi jagah nahi hai or nahi aas pass koi masjid hai to iske kya sarayet hai?

Namaze zohar ke liye kayse bhi waqt nikaliye aur ada kare.