Mai ye janna chahta hu ki Rasul aur aimmah iftar kab karte the – magrib ki azan ke baad? Namaze magrib padhke? Ya namaze isha padhke? Aur iftar kahan karte the – masjid me ya apne ghar pe?

aimma as aksar namaz padh ke iftar karte the, ,kai rawayat hai jisme haiki ghar par ya ashab ki dawat par wahan jakar iftar karte the,,,behtar yahi haiki pahle namaz padh li jae,,lekin agar kuch afrad aapka intezar kar rahe hain to unke liye aap iftar pahle kar ke namaz padhen

Mai ye janna chahta hu ki Rasul aur aimmah iftar kab karte the – magrib ki azan ke baad? Namaze magrib padhke? Ya namaze isha padhke? Aur iftar kahan karte the – masjid me ya apne ghar pe?

Esha bad.