Main roz office jaane se pehle nahata hun.
Kia main mustahib ghusal karsakta hun aur phir us ghusal se wajib namaz Ada karsakta hun?

Aap Mustahab gusl kar sakte hy lekin uoos ghusl se namaze wajib nahi padh sakte.
Faqat uon Mustahab ghusl se namaze wajib padh sakte hy Jin ka zikr tawzihul masayel me hy