Maine niyat kiya tha k apne salary me se kuch rupees Imam e zamana k niyat se side me rakhuga to mai un peso se niyaz ya sabil par de sakta? Ya fir kucch or kaam me de sakta?

AAP Imam e Zamana ke nam par jo kam ho raha ho us me de Sakte hain
Kyonke yeh paise Imam e Zamana as ke nam par nikale gaye hain