Maine suna hai ke namaz Jos kamre mai parhi jati hai wahan koi photo frames family ki lagana Ayatollah Sistani ke hisaab se mana hai. Kia ye theek hai?

Namaz sahih hai lekin sawab kam milega