Maine yeh masla padha tha ke agar istibra me yeh shak ho ke istibra kia hai ke nai toh use phir se istibra karna chahiye, par agar yeh shak bar bar har waqt ho toh?

Agar aap NE apne ko paak ker liye la hai or paak karne ka yaqeen hai tou shak per amal na karen