Majroobi ki halat me agar koe gayr muslim kaam wali se mile kaam karne k liye to usko ghar k kaam wagera karne k liye rakh sakte hai?

Yaqeenan pani waghaira ka kam hoga aur uske sabab najasat transfer hogi aisi surat me khud hi kam karein