Malik agar Muslim na ho lekin hame ye yaqeen hai khana banane wale Muslim he hai us soorat me kya hukm hai?

Agar yaqeen hai ke khana banane wala Muslim tab bhi kha sakte hain