Mani aur virya me kya farkh hy aur kaise pata chale ga k yeh najis hy yah pak hy jo insaan k sareer mai se nikalta hy?

Mani aur virya ek hi chiz hy aur najis hy gusle janabat wajib hy