Marefate khuda aur ahelibayat kayse hasil kare?

Marefat koi ek cheez ka naam nahi hai ye step by step hoti hai. Sabse pahle ye khayal karen ki ham kuch nahi hain. Hamari sari zaruraton ko wo puri karta hai aur jo zaruraton ko puri kare use kaise manna chahiye.