Marne wale ko qabr me punishment ya rewards ki buniyad kya hogi? yani marne wale ka Aqeeda ya Amal? Agar Amal ki wajah se Reward / Punishment hogi to Qayamat ke din kis baat ka hisab hoga?

aqeeda aur amal dono ka hisab qabr me hoga,aur mahshar me bhi,,,dono me bas waisa hi farq hai jaise monthly test aur annually exam me hota hai

Marne wale ko qabr me punishment ya rewards ki buniyad kya hogi? yani marne wale ka Aqeeda ya Amal? Agar Amal ki wajah se Reward / Punishment hogi to Qayamat ke din kis baat ka hisab hoga?

Walaikumussalam
Ibredai sawal aqayed ke hawale Se qabr me honge
Asl Faisla qayamat ke din hoga
Qabr me saza jaza aqayed aur aamal Dono Ki buniyad par hogi
Aqayed agar sahi honge tu Abhi Amal Ka darwaza Khula rahega
Family aur friends uski taraf Se Amal karke ya karwa kar use qayamat ke ahzab Se bacha lenge
Qayamat ke din Amal aur aqeede dono ke liye darwaza band ho jayega
Is liye barzakh akhri mauqa hai
Khuda hum sabki aaqebat bakhair kare
Aur shafaat e Ahle bait as naseeb farmaye
Aameen
Wassalam
Syed Abul Qasim Rizvi