Meine suna hai k naseeb insan apna khudh likhta hai?

Yeh such hai ke Allah be hamen akhtiyar diya hai ke ham apni zindagi ke kamon main khud faisla karen. Iska matlab yeh nahin hai ke agar koi faisla ghalat le liya zahir hai Insan ko ilm e ghaib nahin hai lehaza Allah per bharosa karen inshallah woh madad karega.