Mera sawaal hai k, kya kafiro ka prasad liya ja sakta hai? Uska khana jaiz hai maslan pooja wagera kar k agar koe hame kuch de to usse kha sakte hai?

Nahi kha sakte