Mera sawal hai ke bibiyo ke sir se rida chini gai thi ke nahi kuke hamne suna hai ke bibiyo ke sir se faqat naize se rida chini gai thi or maqna laga hua tha. Kya ye baat sahi hai?

Faqat rida chhini gai thi