Mera sawal tha k jo sadat ghair fatmi but hain aulad e Mola Ali a.s to unki kya fazilat?

Fikhi lihaz se tamam sadate kiram ek Jai se koi farq nahi.
Aalabata jo sadat fatimi ho unko baz riwayat ki bina par farzande rasoolallah kaha ja sakta hai