Mera sawal ya hy ky syed ali khaminai ka zanjeer zani ky bary my kya fatwa hy?

Blade bagir ki zanjeer se matam karne mai koi haraj nahi hai.
Ha Blade wali zanjeer, qama vagera se matam ko haram jaante hain