Mera yeh sawal hai kya murdon ki nazr ka khana kisi gareeb ko de dena chahiye ya khud khana chahiye?

Doosro ko bhi dein aur khud bhi chakkein