Mere paros main masjid hai wahan jamaat ke sath Namaz hoti hai lekin main Namaz ghar main parhta hun, kya ye sahi hai?

Namaz sahi hai lekin sawab bhot kam milega