Muje kya karna chahiye ?

Agar aap ki nazdik aadil nahi to namaz uoon k piche nahi padh sakte. Aur aap ko yeh bhi haq nahi ke aap jamat ho rahi ho aur alag se akele namaz padhe.