Mujhe yeh jaan na hai ki namaz e ziyarat e Imam Hussain (as) ka sawab, tariqa, niyat or kya iss namaz ko roz padha jaa skta hai or mai iss namaz ke qunoot me 3 baar allah humma laan qatla tal hussain wa auladil hussain wa ashabehi padhta hu toh kya yeh jayez hai?

Jee Bilkul Fajr ki tarah hi parhi jayegi Aur qunoot mein parha ja sakta.