Muttah kiye huve ho jiske sath uske sath foreplay kr sakte hy aur foreplay karte samay ek dusre ki mani kharij kar sakte hy?

Agar Mut’a main koi condition aisi nahin rakhi gayee hai to bilkul woh sab kuch kar sakte hain jo ek Husband aur wife kar sakte hain.