Nafilah Namaz ka waqt kab se kab tak hota hai?

Namaze Subh ki nafilah ka Waqt tulooe fajr ke Baad namaze Subh se pahle , namaze zohr ki nafilah zawal ke Baad zohr se pahle, asr ki asr se pahle, maghrib ki nafilah namaz ke Baad, isha ki bhi uske Baad hai