namaz e mayyat bina wuzu ke padh skte hai? iski tafseer kya hai
wjh kya hai

Kyonke janaz e Ko jald dafan Karne Ka hukm hai taharat Ki condition Ki wajah Se Janaza pada na rahe