Namaze Fajr, Zohar aur Maghrib ka awwale waqt kitne waqt tak rehta hai yani Azan hone se kitne waqt tak awwal waqt me gina jayega? Approximately teeno awkat ke awwale waqt ke khatam hone tak ki minutes pata chal sakti hai? (yani takreeban)

Namaze Fajr subah sadik se, zohar ka waqt zawal se, maghrib ka awwale waqt west se surkhi dur ho jaye. Mausam ke etebar se time alag alag hota hy to nahi bata sakte. Awwal waqt namaz padhe.