Namaze hadiyaen waliden or namaze maghfirate waliden ek hi namaz hai ya alag alag hai or dono ko kis tarha parha jata hai or in ke timings kia hai parhne ke.

Namaze Maghferat e Waledain ka tariqa:
2 rakat hai, 1st rakat me Surae Al-Hamd ke bad 10 Martaba
رب اغفر لی و لوالدیّ و للمؤمنين یوم یقوم الحساب
2nd rakat me Surae Al-Hamd ke bad 10 Martaba
رب اغفر لی و لوالدیّ و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات
Jab Namaz ka Salam de uske bad 10 Martaba kahe:
رب ارحمھما کما ربّیانی صغیرا.

Namaze Hadiya Waldain Namaze Subh ki tarah hai aur jo sura chahe par sakta hai

In Namazo ka koi time moayyan nahi hai jab mumkin ho par len