New house pe khums vajib hai?
Example 1 gar papa se mila hai or 1 gar apni income se banaya hai to kis gar pe khums niklenga?

Zaroorat par khums nahi hota. Aur papa se jo Ghar mila hai us par khums wajib nahi hoga. Dosra jo khareedenge ya banayenge khums wajib hoga kyonke yeh profit aur saving count hoga.