Niyat kya hogi namaz ki, or tarteeb se padna padega ya zohar magrib ya subah se kaise b pad sakte hai , zara brief me bataye plz,

qaza ki niyyat se padhna hai . tarteeb ke sath padhana hoga .