om man vill spara pengar, inte lån.

Att spara pengar är en tips av lån men till bank. Så det är ok eftersom ni inte lämnar villkor av ränta. Ni endast spara pengar eller låna till dem men de är som ge till er fördel. Det är ok så längre så ni inte be dem för ränte även om ni vet de ska ge till är