Pesh imam kese kahege dusre ko k aap namaz padaye ishare se ya fhir boll k?

Jub pesh imam ki namaz batil ho chuki hy to eshare ki ky zarurat bol ke kah sajta hai