Please mujhe bataiye ki hum ariza kyun daalte hain jubki Imam (as) se hum direct dua mangsakte hain.

Imam ajfs se rabte ke alag alag tareqe hain
Jaise izhare Mohabbat ke alag alag tareqe hote hain. Unhi tareqon me se ek tariqa Ariza likhna hai