Plz ye bata den ki ghusl sirf thande pani se kiya jata hai kya
Garam se nahi

Nahi Aisi bat nahi hai aap garm pani se Bhi kar Sakte hain