Qur pani aur qalil me agar najasat ke elawa koe aur chiz gir jaye aur usse pani rang ya zayka badal jaye to kya wo pani najis hoga aur usse taharat nahi kar sakte? Mene suna hai ke agar pani ka rang ya zaika badal jaye to wo najis ho jayega.

Aur kya ye zaruri hai ke rang ya bu pani me ho ya sirf ek chiz ajane se wo najis mana jayega ya teeno hona chahiye?

Najasat ki bina par rang, zayeqa, bu badale to najis ho jayega kur pani,
Qalil pani me thodi bhi najasat giri to pani najis hay.
Najasat se pani change nahi huva to muzaf hay lekin paak hay. Dusro ko pak nahi kar sakta. Example sharbat