Quran padhne ke liye wudhu ki kya niyat hone chahiye?

Ap jab bhi Wudhu kijye, niyat kijye ''wodhu karta hun qurbatan elallah'' to ap is tarah is wodhu se har wo kam jiske liye wodhu ki Zaroorat hai kar sakte hain.