Qurbani ki niyat Kya hogi, jab ki zabihe me 3 hissedar ho, aur Kya apne husse me apni biwi aur bachchi ki bhi shamil kar sakte hiain, un dono ka abhi aqiqa nahi hua hai

Niyat : main Qurbani deta hon qurbatan ilallah
3 hisse .apna aur family Ka is me family shamil hai
Dosra friends aur rishtedar aur teesra faqeeron aur muhtaj Ka Hissa hai Qurbani ke liye Aqeeqe Ki shart nahi hai