‘raziyallaho anhu’ kya hame sunniyo ki tarah ye lafz kehna chahiye. Kisi bhi ashab, ya zauja e Rasool ke liye.

Salam R. A. Ka matlab hy k khuda uoon se Razi ho. Ab voh khuda k liye hy k voh Razi ho ya n ho.