Sajda e sahu… Kin cheezo ko durust karta hai… I mean kaun kaun se cheez ya galti aisi hai namaz mei jo sajda e sahu se sahi ho sakti hai

Har Kami aur ziyadati me liye hai, sajdah saho one sajdah ki Kami Puri Kar Deta hai