Salaam Agha,
Kya 1 Hafte k Hamal ( pregnancy) ko zaya kiya ja sakta hai. Zauja Rahbar ki taqleed karti hai

Walaikumussalam
Ek din Ka bhi haml zaye Karna Haram hai
Wassalam