salaam alaikum ekk hindu ne sawaal kiya ki musalmaan kabba ke saat chakar kartay hai, aur musalmaan b hindu hai. musalman kabba ko izzat dete hein. maulana sahab iska jawaab dein

Walaikumussalam
Kabe ke gird chakkar lagana aur hai aur but Ki puja aur hai kabe Se but nikake Gaye hain
Islam Ne butparasti Ko Haram Qarar diya hai is liye yeh Amal sirf hukme Khuda me chakkar hai jo tawaf kahlata hai
Wassalam