Salaam Alaikum, muje samanah (10th Imam ki Maa ka naam) ka matlab Janna tha, aur jo maine spelling likhi he woh sahi he yeh bhi puchna tha, aapka aabhari

Ws, Loving, Mahaban, Always happy, Imandar