Salaam huzoor ye bataiye ki dau na qubool hone ki wajah kya h……. Agar insan dua kare ki wo aage se gunaah anjaam na de ga to kya uski dua qubool ho sakti h….

W alikum Salam, beshak Qabool hoti hai, albatta iska matlab ye nahi hai ki aap Guang nahi kar sakte balke apko gunah na karne ki practice karni paregi