Salaam. jummah khutba Ko shuru karne keliye 5logo ka hazir hona wajib Hai? Ya 5 se Kam log ke hazir hone se khutba shuru Kar sakte Hai?

WS 5aadami hona zaroi hai