Salaamualiakum, Kya halat e haiz me aamal e arfa karsakte hain

Ws Agar faqat dua e arafa padhna ho to koy haraj nahi lekin namaz k liye taharat ki shart hay.