Salaamun alekum. kya hum koi bhi ziarat ki 2 rakat namaz ziarat padne se pehle pad sakte hai ya nahi?

Kyun nahi? Padh sakte hy