salam, agar mohram k baad navi k din naya kapda pehenna chahe to uski shopping ayyame azaa me kar sakte hain

Ws Haraam nahi hy lekin gham k dino me zaruri ho jaye kharidna to koy haraj nahi hy