salam alakum kya sajdy m aankhe bad karsakty h

Ankh khuli rakhna mustahab hai Magar Kisi Ki ankh band ho tu namaz Batil nahi hogi
Wassalam