Salam maulana. Mera sawaal hai ke agar kuch najaasat mere badan pe lag jaati hai (khoon, kaafir ka gheela haath etc.) toh phir apne badan ko paak kaisa kiya jaaye?

W alikum Salam
Jis hisse me najast lagi hai usko najast ko saaf karne ke bad uspar 2 bar pak pani daal dijye wo pak ho jaega

Salam maulana. Mera sawaal hai ke agar kuch najaasat mere badan pe lag jaati hai (khoon, kaafir ka gheela haath etc.) toh phir apne badan ko paak kaisa kiya jaaye?

wsalam
usko pani say dohya Jaye