Salam, Yeh Niyaz jo hum karvate hain. Wahabbi Hazrat isey Biddat kyun kehte hain? Aur Niyaz Ko Quran o Hadees se kaise Sabit kiya ja sakta hai? Aur Iska Tareeqa kya hai?

Ws Sure dahar padhe uoos me nazar ka zikr hy (Innama yoridullaho Se dekhiye aur tafsir dekhiye)