Salam..agha farishta futrus ka waqiya ..iski Kia haqiqat he..qk Kuch ulmah ise sahi maante hn jbke Kuch k nazdek iski sanad sahi NH…

W alikum Salam
Jabab apne khud hi jawab de diya hai iske bare me Olama ki 2 nazar hain
Albtta kisi motabar book me ye waqea nahi mila hai